Valoracions i peritatge

Realitzem valoracions i peritatges, per determinar el valor d’objectes i immobles, i també per avaluar els danys soferts en algunes pertinences.

  • Tramitació dels peritatges i valoracions
  • Realització del projecte
  • Dictàmens
  • Certificacions
  • Maquinària
  • Vehicles sinistres
  • Instal·lacions
  • Edificacions
Working with document