Urbanitzacions i edificis
  • Urbanitzacions que no tenen continuïtat amb trama urbana
  • Hotels, hostals, albergs, residències, i tot tipus d’establiments d’ús residencial públic
  • Edificis que acullin activitats comercials, administratives o de prestació de serveis
  • Conjunts d’habitatges que presentin un grau significatiu de risc (molt alts, de difícil accés, etc.)
  • Edificacions aïllades en terreny forestal (excepte explotacions agrícoles i ramaderes): cases de colònies, albergs, etc.
  • Edificis d’importància estratègica per a la gestió d’emergències
  • Instal·lacions de prestació de serveis bàsics per a la comunitat
autoproteccio08
OLYMPUS DIGITAL CAMERA