Marcatge CE

Les sigles CE, presents en una gran quantitat de productes, indiquen que han estat fabricats seguint les directrius comunitàries de seguretat i atribueixen la responsabilitat d’aquest procés de fabricació al fabricant, al seu representant a la Unió Europea o al responsable de la seva comercialització. Aquestes directrius estan enfocades en dues direccions:

  • Garantir la seguretat de les persones, els animals i els béns quan s’utilitzin aquests productes
  • Garantir la lliure circulació del producte dins del mercat interior de la Unió Europea.

A Enginyeria Barros som especialistes en aquest tipus de marcatge per a joguines, components, equips i maquinària. Us assessorarem en el seguiment de la fabricació, en la confecció de l’expedient tècnic, en la tramitació de certificats i en tot el que calgui.

Demaneu-nos assessorament sense compromís!

ce_1