Enginyeria civil
 • Túnels de carretera i ferroviaris
 • Conjunt de túnels de la mateixa via (carretera i ferroviaris) separats més de 500 metres entre sí
 • Autopistes de peatge
 • Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies perilloses
 • Línies ferroviàries metropolitanes
 • Estacions i intercanviadors de transport terrestre
 • Terminals de passatgers
 • Aeroports, heliports, aeròdroms i altres infraestructures aeroportuàries
 • Ports comercials, industrials, pesquers i esportius
 • Conductes que transporten substàncies perilloses (etilenoductes, gasoductes (>16bars) i oleoductes)
 • Preses i embassaments
autoproteccio05
autoproteccio04
autoproteccio06