Centres sanitaris
  • Establiments d’usos sanitaris en els quals es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat igual o superior a 200 llits.
  • Qualsevol altre establiment d’ús sanitari que disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 15 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
autoproteccio09