Autoprotecció

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit exposat a una o a diverses situacions de risc. Aquestes mesures tenen com a objectiu preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

Assessorem a la vostra empresa, entitat o organisme en l’elaboració de plans d’autoprotecció, necessaris i obligatoris per afrontar situacions de risc inesperades.